Minimalizace ujeté vzdálenosti kolového nakladače

Minimalizace ujeté vzdálenosti kolového nakladače

Jeden z primárních problémů, které při přezkoumání zjistíme u kolových nakladačů při čelním nakládání je, že projíždějí velké vzdálenosti v nakládacích cyklech tj. čelně k dempru a zpět a to je to, co má velký dopad na náklady a produktivitu – jak tedy můžete vědět, jaká je rozumná ujetá vzdálenost?

Víš než cokoliv jiného právě cesta čelně k dempru a zpět prezentuje cyklus nakládání. Takže kolik by vlastně stroj měl najet, jaké účinky má dlouhá doba jízdy a jak poznáte kvalitní obsluhu?
Jak daleko by měl nakladač jet?

Schopná obsluha bude jezdit takto:
• Zpátečkou ¾ celkových otáček kola od čela nabírání
• Popředu ¾ celkových otáček k vozidlu
• Zpátečkou ¾ celkových otáček od dempru
• Popředu ¾ celkových otáček k čelu nabírání

Takže můžeme tvrdit, že schopná obsluha je jeden a půl celkových otáček čelem k dempru a další jeden a půl otáček zády.

Faktory délky jízdy
Je velký rozsah důvodů, proč obsluha nakladače jezdí až moc daleko:
• Nezkušenost
• Práce okolo „vlastní osy“
• Práce na vysokém převodovém stupni

Nezkušenost je hlavním důvodem špatného nakládacího cyklu a zejména dlouho trvající jízdy. Dobrá obsluha by obvykle pracovala s plným plynem při průniku, zvedací páka uzamčená tak, aby lžíce stoupala konstantně skrz cyklus a byla právě tak vysoko, aby vysypala materiál na vozidlo právě v momentu, kdy se k němu přiblíží. Ubírat plyn je obecně chybou stejně jako neuzamknout páku nakladače.

Práci okolo vlastní osy se vyhneme tím, že budeme dodržovat podklad rovným.
Pracovat se zařazeným vysokým převodovým převodem (například s druhým) se jednoduše napraví kladením důrazu na to, že je to špatně.

Ověření správné činnosti
Často nejjednodušším způsobem kontroly správné činnosti je namalovat široký bílý pruh na bočnici předních kol nakladače, které se dají využít jako visuální kontrola. Můžete tak zkontrolovat počet otáček, které obsluha dělá při nakládacím cyklu.
Jestliže chcete vylepšit úroveň nakládání, tak natočte obsluhu při práci a ukažte jim to. Můžete názorně předvést počet otáček, které obsluha udělá při nakládání. Dostane se to do podvědomí a pak už není na co se vymlouvat.

Shrnutí
U nakladače TEREX udělá 5% změna v trvání cyklu 5% změnu nákladů na tunu. Když vezmeme v potaz, že obvyklou dobu cyklu 40 vteřin snížíme na dosažitelnou hranici 30 vteřin (či méně), tak hned je zřetelný, kolik se dá ušetřit.

Jestliže máte obsluhu nakladačů, která nevěří že ¾ otáček kola ať už v každém směru je možné, tak ihned víte, že neznají své povolání.

Update cookies preferences