Naplnění nakládací lžíce

Naplnění nakládací lžíce
Slabý faktor naplnění lžíce (anglicky BFF) je obecně indikátorem toho, že Vaší obsluze nakladače chybí pár důležitých dovedností a Vy ztrácíte na produktivitě – už přímo „na place“.

V dřívějším příspěvku jsme zmínili, že je důležité mít dobrou shodu mezi velikostí nakládací lžíce a kapacitou dempru. Vše toto přijde v niveč, když obsluha nakladače nedokáže správně naplnit nakládací lžíci, tj. nedokáže dosáhnout odpovídající faktor naplnění lžíce. Jsou dobré důvody, proč se to obecně stává.

• nemá čtvercové nabírání
• slabý průnik nabírání

Nemá čtvercové nabírání
Nemít čtvercové nabírání způsobuje slabý faktor nabírání lžíce. Je to taktéž VELKÁ zátěž na nakládač. Ohýbá to rám nakladače, způsobuje to zlomené rohové adaptéry na lžíci a zapříčiňuje zbytečné opotřebení a trhliny na stroji.
Jsou chvíle, kdy je to nezbytné, ale když to vidíte, tak obecně byste měli vědět, že se díváte na obsluhu, která špatně zachází s mašinou a úplně neví, co vlastně dělá.

Slabý průnik nabírání
Je důležité zajistit dobrý průnik nabírání na dně lžíce. Jestliže tomu tak není, tak je VELMI obtížné dosáhnout úplného naplnění lžíce.
Jak už je jednou lžíce pevně v pozici, zvedněte ji právě tolik, abyste mohli přidat více váhy na přední kola. To pomůže zajistit menší protáčení kol a lepší průnik.
Nyní zpětně uzamkněte zdvih lžíce a natočte lžíci jemně k sobě. Jemným pohybem joysticku lžíce, zatřepáním, umožněte usazení volných kamenů-materiálu, tak aby při následném pohybu nesklouzávaly na zem.

Akční kroky-resumé
1. Ujistěte se, že nakládáte pod správným úhlem – tzv. čtvercové nabírání
2. Zajistěte, aby správným průnikem lžíce do materiálu došlo k plnému naplnění i zadní části lžíce
3. Omezte na minimum poničení pneumatik tím, že utřepete materiál před výjezdem

Shrnutí
Kamera dokáže být Vašim nejlepším přítelem při pomoci obsluze zlepšovat své dovednosti. Nezapomínejte, že obsluha nakladače nedokáže vždy správně vyhodnotit, kolik materiálu má nabrané v zadní straně lžíce – nahrát video nakládání a pak ho přehrát obsluze velmi pomůže.

Výsledkem vylepšeného faktoru naplnění lžíce je lepší produktivita a opravdový příklad, že někdy je méně více.

Update cookies preferences