Volba pevného dempru a drtičky

Volba pevného dempru a drtičky

V jednom z předešlých příspěvků jsme psali o důležitosti správné volby kolového nakladače a dempru. V tomto příspěvku se podíváme na další krok a to je shoda počtu vozidel ve flotile a potřebě primárního drtiče.

Jsou dva hlavní nesoulady, které mohou mezi pevnými dempry a hlavní drtičkou nastat:
• Kapacita demprů se až moc blíží kapacitě násypky hlavní drtičky
• Nedostatek místa pro materiál z drtičky

Pojďme se podívat na dopad těchto faktorů

Velikost násypky hlavní drtičky
Mnoho dlouho zavedených demoliček naráží na problém, že v době, kdyby byly drtičky zkonstruované, tak dempry byly mnohem menší. Všeobecně měly společnosti tendenci navrhovat větší velikosti demprů. Pro příklad, když se 35t dempr stával běžným ve světě, by designer navrhnul do budoucna 50t dempr, ale ne více. To je samozřejmě super až do doby, kdy by se rozhodl navrhnout 100t dempr a najednou zjistil, že násypka je na to už malá.
Jaký je tedy dopad těchto činností? Prvním problémem je, že řidič dempru bude muset sedět a stát s vozidlem na místě do doby, než bude násypka úplně prázdná, aby mohl začít sklápět nebo sedět a pomalu vykládat materiál do násypky. Problémem samozřejmě je, že řidič může velmi lehce ztratit koncentraci a buď zasypat drtičku, nebo přehltit násypku.

Ať už je to jakkoliv, cyklus dempru je ovlivňován tím, že musí být všechny dempry přesně načasované, aby k dobré propustnosti – jinak se dempry střetnou u drtičky a budou čekat, nebo pojede drtička „na volnoběh“ a musí čekat na dempry.

Hlavní věcí je zajistit, že pokud přemýšlíte nad větším demprem, tak byste měli zvážit, zda to vaše drtička utáhne či zvládne – někdy větší neznamená lepší, ale větší potíže.

„Haldy“ z hlavní drtičky
Využití „hald“ z drtičky dokáže být hodně diskutabilním tématem. Někteří vedoucí budou trvat na tom, že s hrubým materiálem se dál nelze pracovat a proto přímé pomalé nasypávání je jediným řešením a nezáleží, jak dlouho budou dempry čekat či ne. Upřímně řečeno, nesouhlasím.

Když se podíváte na nakládání/dopravu – primární/sekundární drtičky – terciální drtičky s odstupem, tak optimálním výsledkem nebudou žádné haldy materiálů. V praxi je to velmi těžko dosažitelné a nějaké množství nárazové zásoby mezi jednotlivými drceními je nezbytné držet pro zajištění návaznosti procesů.
Z naší zkušenosti jsou „haldy“ podstatnou součástí činnosti. Přijetím opatření, že řidiči dempru nebudou čekat více než třeba 2 minuty(nastavení dle místních potřeb) na vyložení svého nákladu do drtičky a vyloží ji tedy na haldu, aby mohli pokračovat v práci, dokážete ušetřit spoustu ztraceného času.
Nestojí Vás však už jenom to, že pak musíte nakladačem všechen materiál sesbírat, více peněz? Odpověď je ano, nicméně když vezmete v potaz okrajové náklady, které přitom vznikají, tak fakt, že dokážete nakladače a dempry držet v provozu na různé další úkony a drtička Vám jede přes přestávky, špatné počasí, či v noci, tak myslím, že je to velmi efektivní cesta, která zvedá efektivitu a snižuje výdaje.
Důležitá poznámka – při použití hald zajistěte plynulý a bezpečný chod při rozdělování takové práce.

Zhodnocení

Přemýšlíte-li o nové flotile demprů:

Zvažte poměr velikosti korby vozidla k velikosti násypky drtičky
Nemělo by být větší než ¼ a určitě ne větší než 1/3. Například kapacita korby dempru je 50t, násypka by měla mít kapacitu 200t (nebo více), nebo v nejhorším max. 150t.
Vezměte si čas na vytvoření a použití haldy (vezměte v potaz, že se bere na zodpovědnost bezpečnost práce při řízení Vaší haldy).
Dbejte na takové pokyny, aby Vaše dempry nestály na místě a raději využili dodatečnou haldu pro výsypy, ze které se může nakladačem nakládat materiál do drtiče během přestávky, špatného počasí, poruch atd.

Rozhodování při volbě mezi přímým nakládáním bez hald nebo s nimi může mít významný dopad na Vaší činnost.

Update cookies preferences