Vyprošťování stroje v nesnázích

Vyprošťování stroje v nesnázích

Vyprošťování mobilního zařízení dokáže být nesmírně riskantní a je třeba dodržovat správné bezpečnostní postupy. Pár postřehů přímo z terénu.

Když vyprošťujete vaše mobilní zařízení, tak musíte pochopit rizika i překážky, které Vás při tom limitují a podle toho i správně jednat. Chyba při tomto procesu může být opravdu fatální. Jestliže jste už podstupoval podobné úkony, zajistěte, aby se dodržovalo následné. Jestliže s tím ještě zkušenosti nemáte, nejspíš Vám tento článek dá pár nápadů ke zvážení. Toto jsou nejspíše 3 hlavní důvody, kvůli kterým musíte vyprostit stroj:

• Utopení

• Selhání hlavních komponentů

• Převrácení

 

Jednejte v tomto pořadí

Následující jsou běžné faktory, které jsou součástí většiny vyprošťovacích operací: Nehledě k okolnostem, Váš první krok bude VŽDY zvážení rizik. Zajistěte, ať “záchranný – vyprošťovací stroj či mechanismus” je dostatečně velký na tuto práci.

Opatrně při manuální práci s řetězy a provazy – zejména provazy vám dokážou doslova sedřít dlaně rukou a obojí dokáže být váhově těžké a obtížné k manipulaci. Zajistěte, aby personál na místě, který připojuje/odpojuje řetězy a lana, nepřišel k úrazu a nebyl součástí vyprošťovacího procesu.

Před začátkem jakéhokoliv tažení a odtahování je nezbytné, aby veškerý personál nebyl v inkriminované oblasti. Pravidlem je zajistit oblast o velikosti dvojnásobné délky použitého lana či řetězu. Nevíte jaké škody můženapáchat prasklé lano, dokud to neuvidíte na vlastní oči. Ujistěte se, že je v oblasti záchranné práce dodržován rádiový klid. Zajistěte, že pouze JEDNA osoba dává JASNÉ příkazy. “HHHHHHHmmmmmmmmmmm!!” není jasný příkaz. “Stop!” je jasný příkaz.

Utopení

Zvažte, zda je třeba vybagrovat materiál okolo utopeného stroje. Sníží to jeho nasávání okolních nečistot.

Nechte si projít hlavou, jak budete postupovat při bagrování a jak zajistíte, abyste omylem “nekopli” do stroje, který je třeba vyprostit. Promyslete, jak blízko se ke stroji dokážete dostat a stále stát na pevném povrchu a který druh vybavení budete muset použít ke spojení těch dvou strojů. Běžnou možností jsou lana nebo řetězy.

Ujistěte se, ať už použijete cokoliv ke spojení dvou strojů, že to má dostatečnou kapacitu a je určené pouze k vlečení či tažení.

Dobrým zvykem je zajistit, aby lano či řetěz, který byl použit k tažení, nebude od té doby použit ke zdvihání. Jakmile je stroj vytažen, je třeba, aby byl zkontrolován někým z dílny, jestli nedošlo k nějakému poškození před tím, než bude stroj poslán zpět do práce.

Selhání hlavních komponentů

Ujistěte se, že rozumíte tomu, co je třeba udělat, abyste přesunuli rozbitý stroj.

Například, pokud se snažíte pohnout s demprem, který má třeba poničený motor, tak brzdy budou sepnuté (pružinové, uvolňované hydraulicky). V tomto případě byste měli vědět, jak vypustit brzdy tak, aby se dalo s demprem hýbat. Rovněž bude mít jistě i nouzové řízení, které má omezené možnosti.

Ujistěte se, že máte s sebou někoho z dílny jako doprovod, který nastudoval manuál a zná postup práce pro bezpečnou obsluhu stroje. Rizika mohou být opravdu kritická.

Převrácení

Navrácení stroje zpět na svá kola či pásy musí být uděláno velmi opatrně. Zatímco např. zadní část kloubového dempru může být navrácena zpět na kola relativně snadno, pevný dempr nebo jiné stroje nemusí. Pokud obsluha ihned nevypne motor, stroj překlopený na bok bude mít zadřený motor.

V tomto případě nebudeme dávat žádná specifické doporučení, jelikož každá ze situací, které mohou nastat, může být velmi jedinečná.

Rozhodující věci, které je třeba udělat, jsou důkladné zvážení rizik a následné zajištění okamžité provedení mechanické kontrola, aby bylo zajištěno, že stroj je bezpečný a v pořádku pro návrat do práce.

Akční body a Shrnutí

Sestavte standardní procedury pro způsob a postup vyprošťování strojů

Vždy odhadněte rizika, než začnete s vyprošťováním

Vždy proveďte kontrolu vyproštěného stroje kvůli poškození, než jej vrátíte zpět do práce

Nikdy nevyprošťujte stroj, aniž byste prvně obsáhle odhadli možnost rizik

Může na tom záviset Váš život.